Com a fotògraf, Xavier Vilamanyà, duu més de 10 anys retratant a persones, tant en exterior com en interior i estudi.

Des de sempre li ha captivat el retrat, del que prova mil i una formes de captar les emocions de les persones i que aquestes puguin sentir-se còmodes davant la càmera.

El seu lema és: retratant emocions, crean històries que transmetin a l’espectador alguna sensació, que no el deixin indiferent, que el facin sentir.

La seva principal activitat fotogràfica son les sessions TFCD o col·laboració.

¿Què és TFCD?

En fotografia, «TFCD» significa «Time For CD» o «Temps per CD». És un acord comú entre fotògrafs i models (també es poden incloure maquilladors, perruquers, estilistes…), on en lloc de pagar pels serveis, totes dues parts intercanvien el seu temps i habilitats. El fotògraf ofereix els seus serveis de fotografia, i el model ofereix el seu temps per a posar. En finalitzar la sessió fotogràfica, el fotògraf proporciona al model un CD (o actualment, més comunament una carpeta digital) amb les fotos editades. Aquest tipus d’acord és beneficiós per a totes dues parts:

 • Fotògrafs: Poden ampliar el seu portafolio sense incórrer en despeses addicionals.
 • Models: Obtenen fotos professionals que poden utilitzar en els seus propis portafolios o per a altres fins.

El TFCD també fomenta la col·laboració i el networking dins de la indústria de la moda i la fotografia.

Motius per fer-ne:

 • Portafoli Mutu: Els fotògrafs i els models poden millorar els seus portafolis sense cost. Això és especialment útil per als qui estan començant en la indústria i necessiten construir una bona col·lecció de treball.
 • Experiència i Pràctica: Proporciona una excel·lent oportunitat per a guanyar experiència i practicar noves tècniques, tant per al fotògraf com per al model.
 • Col·laboració Creativa: Aquestes sessions solen ser un escenari ideal per a explorar noves idees i estils sense la pressió d’un client de pagament. Permet a totes dues parts experimentar i col·laborar creativament.
 • Xarxa i Connexions: Facilita la creació de xarxes professionals. Una sessió de TFCD reeixida pot portar a futures col·laboracions remunerades i recomanacions.
 • Diversificació Portafoli: Ajuda a diversificar el portafolio amb una varietat d’estils i temes, la qual cosa pot atreure a un públic més ampli o a clients potencials amb diferents necessitats.
 • Economia: És una opció econòmicament viable per a models i fotògrafs que no poden permetre’s costejar serveis professionals complets.
 • Flexibilitat: Generalment, les sessions TFCD són més relaxades i flexibles en comparació amb treballs comercials. Això pot resultar en fotos més naturals i espontànies.
 • Valor d’Intercanvi: Encara que no hi ha intercanvi monetari, el valor de les fotos acabades pot ser molt alt per a totes dues parts, proporcionant material promocional de gran qualitat.
 • Aprenentatge Col·laboratiu: Les sessions TFCD ofereixen una plataforma per a l’aprenentatge compartit, on tant el fotògraf com el model poden ensenyar i aprendre els uns dels altres.
 • Rapidesa: Aquestes sessions sovint no requereixen el mateix nivell de planificació o logística que les sessions comercials, la qual cosa pot resultar en temps de lliurament més ràpids.
 • Desenvolupament Personal: Permet als participants explorar i desenvolupar el seu propi estil personal i marca. Això és fonamental per a destacar en un mercat competitiu.
 • Feedback i Construcció de Confiança: Ofereix un ambient ideal per a rebre feedback constructiu i millorar habilitats, la qual cosa resulta en un augment en la confiança de tots dos costats.

Les sessions de fotografia TFCD poden ser un intercanvi molt valuós de temps i habilitats, beneficiant tant a models com a fotògrafs en proporcionar-los les eines i experiència necessàries per a créixer en la seva trajectòria professional.Yago